NeoNail EXPERT LED lampa

99,00

Apraksts

Augstas kvalitātes LED galda lampa lieliski apgaismo katra meistara darba vietu.
Tam ir balta gaisma – droša un regulējama ar ieslēgšanas / izslēgšanas pogu,  barošanas atmiņas funkcija – kad tā tiek restartēta ar ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, tā iedegas ar pēdējo izvēlēto režīmu.
Piestiprinot lampu augšpusē, tas neaizņem daudz vietas.


1. Pievienojiet lampas turētāju pie darba virsmas malas un pēc tam nostipriniet lampu tam paredzētajā caurumā.
2. Pievienojiet kontaktdakšu strāvas avotam.
3. Lai ieslēgtu lampu, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, lampiņa iedegsies.
4. Lampai ir 4 spilgtuma līmeņi: 25%, 50%, 75% un 100%, ko var iestatīt, izmantojot ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.
5. Lampai ir enerģijas atmiņas funkcija, ti, kad to restartējat ar ON / OFF pogu, lampiņa iedegsies ar pēdējo izvēlēto režīmu.
6. Pēc lampas lietošanas izslēdziet un atvienojiet to no strāvas avota